Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào (Yêu Nữ Na Lý Đào)

Thông tin truyện Nguồn
Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào (Bản Dịch)
1120 Chương
Chương 1121: Triệu Tích Tuyết ở đâu?
truyenyy.vip
Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào (Yêu Nữ Na Lý Đào) - 妖女哪里逃
81 Chương
Chương 81 Đoạt Mục Quỷ
truyen.tangthuvien.vn

Lý Hiên xuyên qua sau khi, là ôm vui vẻ tâm tình, trở thành Thành Ý bá phủ con thứ, cùng với một cái quang vinh Lục Đạo Phục Ma nhân. Nhưng hắn con ông cháu cha cuộc đời mới bất quá mười ngày, thì có bạo lực nữ thủ trưởng, siêu hung nữ quỷ, ác độc yêu nữ lũ lượt kéo đến.

Đặt mình trong vòng xoáy bên trong Lý Hiên biểu thị hắn không có chút nào hoảng, mấy năm sau khi, hắn đứng ở Trường giang bên trên, một đao vung vẩy, thoáng chốc đóng băng ngàn dặm núi sông.

Yêu nữ trốn chỗ nào, ăn ta một kiếm!( đọc cái giới thiệu truyện là đủ biết lão Khai Hoang bệnh cũ bộc phát, muốn tạo gây cấn để hút độc giả, bộ trước 1 vợ, trước nữa ế, trước nữa chung thủy một vợ, coi bộ ít gái ít người coi, lần này mở hậu cung đây .......)Hệ thống:

(Mười hai trọng lâu)
Nhất trọng lâu
Nhị trọng lâu
Tam trọng lâu - Trúc Cơ cảnh
Tứ trọng lâu - Linh Đan cảnh
Ngũ trọng lâu
Lục trọng lâu
Thất trọng lâu - Nguyên Thần cảnh
Bát trọng lâu
Cửu trọng lâu
Thập trọng lâu
Thập nhất trọng lâu
Thập nhị trọng lâu - Dương Thần cảnh (Đăng Tiên cảnh)

Thiên Vị
..............

THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả Khai Hoang
Tình trạng Đang ra
Thể loại

Có thể bạn cũng muốn đọc

Vô Thượng Thiên Tôn
Khai Hoang
Bá Võ
Khai Hoang
Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào
Khai Hoang
Yên Nữ Trốn Chỗ Nào
Khai Hoang
Hoàng Khố Tà Hoàng
Khai Hoang
Kiếm Động Sơn Hà
Khai Hoang
Quân Lâm Thiên Hạ
Khai Hoang
Thần Hoàng
Khai Hoang
Hoàn Khố Tà Hoàng
Khai Hoang
Thần Vận Tiên Vương -
Khai Hoang