Bảng xếp hạng truyện hay nên đọc tháng 11/2022

TOP tháng

TOP Thông tin truyện
1 Vạn Giới Độc Tôn Hệ Thống
Thất Cân Cửu
2 Võ Thần Chúa Tể
Ám Ma Sư
3 Đào tạo trinh nữ (cao H)
Diện Phấn Tại Trảo Thủy
4 Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị (Phần 2)
Tâm Tại Lưu Lãng
5 Tiếu Ngạo Chi Ràng Buộc
Aven
6 Vạn Giới Độc Tôn Vô Cover
Vô Ưu
7 Khủng Bố Sống Lại
Phật Tiền Hiến Hoa
8 Người Mẹ Giáo Sư Thuỳ Mị
Gia Cát Đại Lực
9 Vạn Tộc Chi Kiếp
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
10 Mang Theo Mỹ Diễm Y Mẫu Xông Mạt Thế
Hoạ Thuần Ái Đích JIN

Truyện được đề xuất

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Ma Đầu Vô Sỉ
Thúy Vi Cư
Con Thỏ Này Phải Chết
Nhất Mộng Hoàng Lương
Đệ Nhất Danh Sách
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Vạn Tộc Chi Kiếp
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Lão Nạp Phải Hoàn Tục
Giấc Mộng Kê Vàng
Con Đường Bá Chủ
Akay Hau
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế A
Hỏa Trung Vật
Khủng Bố Sống Lại
Phật Tiền Hiến Hoa
Cửu Tiêu
Quỷ Già Núi Đen

TOP tuần

TOP Thông tin truyện
1 Mang Theo Mỹ Diễm Y Mẫu Xông Mạt Thế
Hoạ Thuần Ái Đích JIN
2 Vạn Giới Độc Tôn Hệ Thống
Thất Cân Cửu
3 Vạn Giới Độc Tôn Vô Cover
Vô Ưu
4 Minh Vi Sống Lại Ở Thập Niên 80
Thẩm Vong
5 Mạt Thế Trùng Sinh Chi Phân Thân
Thụ Thượng Thổ Đậu
6 Vạn Tộc Chi Kiếp
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
7 Bắc Âm Đại Thánh
Mông Diện Quái Khách
8 Ngông Cùng Nàng
Khúc Tiểu Khúc
9 Huyền Thiên Hệ Thống
Đoạn-Vũ
10 Cô Nàng Mộ Bên
Katarina Mazetti

Trending

TOP Thông tin truyện
1 Thế Giới Này Tất Cả Đều Thích Nón Xanh Ngoại Trừ Ta
Cướp Sắc Tài Xế
2 Tiên Đạo Bất Chính
Phi Tam Phi
3 Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ
Hắc Dạ Di Thiên
4 Toàn Dân Chuyển Chức: Ta Kỹ Năng Tự Động Mãn Cấp!
Bắc Minh Thiên Tử
5 Tiên Đồ Nghịch Hành 1
Huyền Chiếu
6 Viên Kẹo Dẻo
Tam Nguyệt Đường Mặc
7 Thực Sắc
Ninh Viễn
8 Bắc Âm Đại Thánh
Mông Diện Quái Khách
9 Ngã Thị Vardy
Vương Đại Bố
10 Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc
Tiểu Bạch Biến Lão Bạch