Bảng xếp hạng truyện hay nên đọc tháng 7/2024

TOP tháng

TOP Thông tin truyện
1 Khủng Bố Sống Lại
Phật Tiền Hiến Hoa
2 Cửu Tiêu
Quỷ Già Núi Đen
3 Vạn Tộc Chi Kiếp
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
4 Đệ Nhất Danh Sách
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
5 Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế A
Hỏa Trung Vật
6 Một Thai Sáu Bảo: Mẹ Hài Tử Là Nữ Thần Giảng Viên
Đô Thị Mẫu Trư Lưu
7 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
8 Lão Nạp Phải Hoàn Tục
Giấc Mộng Kê Vàng
9 Con Thỏ Này Phải Chết
Nhất Mộng Hoàng Lương
10 Nhất Kiếm Độc Tôn
Thanh Phong Loan

Truyện được đề xuất

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Ma Đầu Vô Sỉ
Thúy Vi Cư
Con Thỏ Này Phải Chết
Nhất Mộng Hoàng Lương
Đệ Nhất Danh Sách
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Vạn Tộc Chi Kiếp
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Lão Nạp Phải Hoàn Tục
Giấc Mộng Kê Vàng
Con Đường Bá Chủ
Akay Hau
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế A
Hỏa Trung Vật
Khủng Bố Sống Lại
Phật Tiền Hiến Hoa
Cửu Tiêu
Quỷ Già Núi Đen

TOP tuần

TOP Thông tin truyện
1 Việt Cơ
Lâm Gia Thành
2 Trúc Mã Và Trà Xanh
Mộc Thê A/沐栖啊
3 Bị Bắt “Khoe Tình Cảm” Với Kẻ Thù Trên Show Thiếu Nhi
Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ
4 Thương Nhân Đá Quý Cùng Tiểu Thư Kim Cương
Nhập Nhập Nha
5 Vô Thượng Thiên Tôn
Khai Hoang
6 Thái Cổ Long Tượng Quyết
Vượng Tử Lão Man Đầu
7 Thập Phương Võ Thánh
Cổn Khai
8 Toàn dân thức tỉnh, bọn họ dùng dị năng ta lại dùng chú thuật.
Vô Hạ Lãng Nhân
9 Trấn Thủ Tàng Kinh Các Trăm Năm, Đầu Tư Thiên Mệnh Nhân Vật Phản Diện
Hồng Trang Nha
10 Thập niên 80 - Nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc
Tiết Định Ngạc Gia Lí Đích Miêu

Trending

TOP Thông tin truyện
1 Việt Cơ
Lâm Gia Thành
2 Trúc Mã Và Trà Xanh
Mộc Thê A/沐栖啊
3 Bị Bắt “Khoe Tình Cảm” Với Kẻ Thù Trên Show Thiếu Nhi
Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ
4 Thương Nhân Đá Quý Cùng Tiểu Thư Kim Cương
Nhập Nhập Nha
5 Vô Thượng Thiên Tôn
Khai Hoang
6 Thái Cổ Long Tượng Quyết
Vượng Tử Lão Man Đầu
7 Thập Phương Võ Thánh
Cổn Khai
8 Toàn dân thức tỉnh, bọn họ dùng dị năng ta lại dùng chú thuật.
Vô Hạ Lãng Nhân
9 Trấn Thủ Tàng Kinh Các Trăm Năm, Đầu Tư Thiên Mệnh Nhân Vật Phản Diện
Hồng Trang Nha
10 Thập niên 80 - Nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc
Tiết Định Ngạc Gia Lí Đích Miêu