Bảng xếp hạng truyện hay nên đọc tháng 5/2022

TOP tháng

TOP Thông tin truyện
1 Mang Theo Mỹ Diễm Y Mẫu Xông Mạt Thế
Hoạ Thuần Ái Đích JIN
2 NP Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ
Mạc Tâm
3 Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ
Cực Địa Phong Nhận
4 Đào tạo trinh nữ (cao H)
Diện Phấn Tại Trảo Thủy
5 Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống
Cáp Mô Đại Vương
6 Kẻ Thay Thế (NP)
Cửu Ngũ Đích Mạch Điền
7 Luyện Nô Ký
Luyện Nô Tiên Sinh
8 Tiểu Trấn Dâm Loạn
Mặc Hàn Nghiễn
9 Võ Thần Chúa Tể
Ám Ma Sư
10 Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị (Phần 2)
Tâm Tại Lưu Lãng

Truyện được đề xuất

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Ma Đầu Vô Sỉ
Thúy Vi Cư
Con Thỏ Này Phải Chết
Nhất Mộng Hoàng Lương
Đệ Nhất Danh Sách
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Vạn Tộc Chi Kiếp
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Lão Nạp Phải Hoàn Tục
Giấc Mộng Kê Vàng
Con Đường Bá Chủ
Akay Hau
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế A
Hỏa Trung Vật
Khủng Bố Sống Lại
Phật Tiền Hiến Hoa
Cửu Tiêu
Quỷ Già Núi Đen

TOP tuần

TOP Thông tin truyện
1 Mang Theo Mỹ Diễm Y Mẫu Xông Mạt Thế
Hoạ Thuần Ái Đích JIN
2 NP Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ
Mạc Tâm
3 Luyện Nô Ký
Luyện Nô Tiên Sinh
4 Lạc Tuấn Khải
Phỉ Ngã Tư Tồn
5 Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống
Cáp Mô Đại Vương
6 Con Đường Bá Chủ
Akay Hau
7 Võ Thần Chúa Tể
Ám Ma Sư
8 Mặc Ngọc Kỳ Lân Truyền
STURMGEIS
9 Tiểu Trấn Dâm Loạn
Mặc Hàn Nghiễn
10 Đào tạo trinh nữ (cao H)
Diện Phấn Tại Trảo Thủy

Trending

TOP Thông tin truyện
1 Mang Theo Mỹ Diễm Y Mẫu Xông Mạt Thế
Hoạ Thuần Ái Đích JIN
2 Lạc Tuấn Khải
Phỉ Ngã Tư Tồn
3 Tiểu Trấn Dâm Loạn
Mặc Hàn Nghiễn
4 NP Xuyên Sách Xuân Cung Tiên Đồ
Mạc Tâm
5 Con Đường Bá Chủ
Akay Hau
6 Võ Thần Chúa Tể
Ám Ma Sư
7 Alpha Phản Diện Bị Đại Lão Mạt Thế Nhặt Về Nhà
Bạc Đào
8 Lục Gia Yêu Thương Nhất Người
Mạn Tây
9 Kiếm Lai
Phong Hỏa Hí Chư Hầu
10 Luyện Nô Ký
Luyện Nô Tiên Sinh