Bảng xếp hạng truyện hay nên đọc tháng 5/2024

TOP tháng

TOP Thông tin truyện
1 Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Mã Hộ Tử Quân
2 Mang Theo Mỹ Diễm Y Mẫu Xông Mạt Thế
Hoạ Thuần Ái Đích JIN
3 Dư Nhân vòng(NP, cao H)
Dư Trạc
4 Vạn Tộc Chi Kiếp
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
5 Vạn Giới Độc Tôn Vô Cover
Vô Ưu
6 Con Đường Bá Chủ
Akay Hau
7 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
8 Cửu Tiêu
Quỷ Già Núi Đen
9 Đệ Nhất Danh Sách
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
10 Nhà ta nữ đế nương tử có chút tao
wibu lord

Truyện được đề xuất

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Ma Đầu Vô Sỉ
Thúy Vi Cư
Con Thỏ Này Phải Chết
Nhất Mộng Hoàng Lương
Đệ Nhất Danh Sách
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Vạn Tộc Chi Kiếp
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Lão Nạp Phải Hoàn Tục
Giấc Mộng Kê Vàng
Con Đường Bá Chủ
Akay Hau
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế A
Hỏa Trung Vật
Khủng Bố Sống Lại
Phật Tiền Hiến Hoa
Cửu Tiêu
Quỷ Già Núi Đen

TOP tuần

TOP Thông tin truyện
1 Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Mã Hộ Tử Quân
2 Mang Theo Mỹ Diễm Y Mẫu Xông Mạt Thế
Hoạ Thuần Ái Đích JIN
3 Dư Nhân vòng(NP, cao H)
Dư Trạc
4 Nhà ta nữ đế nương tử có chút tao
wibu lord
5 Vạn Tộc Chi Kiếp
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
6 Vạn Giới Độc Tôn Vô Cover
Vô Ưu
7 Con Đường Bá Chủ
Akay Hau
8 Cửu Tiêu
Quỷ Già Núi Đen
9 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
10 Lão Nạp Phải Hoàn Tục
Giấc Mộng Kê Vàng

Trending

TOP Thông tin truyện
1 Mang Theo Mỹ Diễm Y Mẫu Xông Mạt Thế
Hoạ Thuần Ái Đích JIN
2 Con Thỏ Này Phải Chết
Nhất Mộng Hoàng Lương
3 Cửu Tiêu
Quỷ Già Núi Đen
4 Trong Cơn Gió Ấm
Nguyễn Thanh Cáp
5 Hoa Hồng Đỏ
Bán Tiệt Bạch Thái
6 Vạn Giới Độc Tôn Vô Cover
Vô Ưu
7 Tiểu Thuyết Phong Vân Đan Thanh
Hùng Bá THH
8 Ma Đầu Vô Sỉ
Thúy Vi Cư
9 Con Đường Bá Chủ
Akay Hau
10 Vạn Tộc Chi Kiếp
Lão Ưng Cật Tiểu Kê