Kho truyện đa thể loại, tìm kiếm truyện nhanh chóng, dễ dàng

Truyện tiểu thuyết mới cập nhật

Giá Chân Bất Thị Đệ Tứ Thiên Tai
Duyệt Nhiên · 325 Chương
Dư Quang
Ngôn Quy Chính Truyện · 47 Chương · FULL
Cái Này Kịch Bản Sát Tuyệt Đối Có Vấn Đề (Giá Cá Kịch Bản Sát Tuyệt Đối Hữu Vấn Đề)
Quý Xuân Thập Nguyệt · 489 Chương
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Mộng Tiêu Nhị · 43 Chương
Giám Đốc Vương Thật Thảm
Tùng Viên · 34 Chương · FULL
[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em
Tự Cẩm · 196 Chương · FULL
Ta Là Tùy Tùng Của Nữ Phản Diện (Bản Dịch)
Thủ Trích Tỳ Ba · 446 Chương
Chín Vạn Tuổi Phàm Nhân
Tâm Ta Hữu Tình · 109 Chương
Tùy Thân Liệp Thú Không Gian
Thanh Không Tẩy Vũ · 404 Chương
Huấn Luyện Gia Tầng Lớp Thấp Nhất Của Thế Giới Pokemon
Thuyết Xướng Cáp · 1155 Chương
Từ Đệ Tử Phật Môn Đến Tà Đạo Ma Chủ
Hàm Vũ · 73 Chương
Xin Gọi Ta Đao Tiên
Thương Thử Đại Tiên · 133 Chương

Truyện được đề xuất

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Ma Đầu Vô Sỉ
Thúy Vi Cư
Con Thỏ Này Phải Chết
Nhất Mộng Hoàng Lương
Đệ Nhất Danh Sách
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Vạn Tộc Chi Kiếp
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Lão Nạp Phải Hoàn Tục
Giấc Mộng Kê Vàng
Con Đường Bá Chủ
Akay Hau
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế A
Hỏa Trung Vật
Khủng Bố Sống Lại
Phật Tiền Hiến Hoa
Cửu Tiêu
Quỷ Già Núi Đen