Quy Định Riêng Tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi trực tuyến tại trang web của chúng tôi. Phần sau đây tiết lộ các thông lệ thu thập và phổ biến thông tin cho trang web này.

Privacy policy - Chính sách bảo mật

Cũng như hầu hết các website khác, website Truyenhub thu thập những thông tin không định danh được các trình duyệt và máy chủ cung cấp, như loại trình duyệt, ngôn ngữ, lựa chọn của khách truy cập trên Truyenhub và thời gian khách truy cập truy cập vào Truyenhub. Thỉnh thoảng Truyenhub sẽ tạo ra các báo cáo có chứa thông tin không định danh của khách truy cập nói chung, ví dụ như tháng này khách truy cập sử dụng hệ điều hành gì.

External links - Link ngoài

Mặc dù chúng tôi luôn muốn sử dụng những link ngoài chất lượng, an toàn và phù hợp với điều khoản bảo mật của Truyenhub, bạn nên cẩn thận mỗi khi click một link ra ngoài Truyenhub. Chúng tôi không thể đảm bảo tất cả những link ngoài trên Truyenhub đều an toàn dù chúng tôi luôn cố gắng làm điều đó.