Thể Loại Lịch Sử

Nhân Vật Phụ
Ichabod Crane
Hồng Lâu Đại Danh Sĩ
Vương Tử Đích Phiền Não
Tòng Thần Tham Lý Nguyên Phương Khai Thủy
Hưng Bá Thiên
Phi Bình Thường Tam Quốc (Phi Chính Thường Tam Quốc)
Hội Thuyết Thoại Đích Hồ Tử
Nghịch Thần
Trùng Trĩ
Kinh Kha
Cao Dương
Tống Húc
Quan Sanh
Đại Ngụy Phương Hoa
Tây Phong Khẩn
Ngã Đích Lão Bà Thị Chấp Chính Quan
Lục Sự Tham Quân
Liệt Thổ Phong Cương Tòng Bá Tước Khai Thủy
Hạc Du Bách Hồ
Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong
Ngư Thất Thải
Tỷ Phu Của Ta Là Thái Tử (Ngã Đích Tả Phu Thị Thái Tử)
Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch
Nhận Thầu Đại Minh (Thừa Bao Đại Minh)
Nam Hi Bắc Khánh
Yêu Nghiệt Tiểu Thư Sinh
Hí Mệnh Sư Bản Tôn
Hàn Môn Tiểu Điềm Thê
Thái Bỉ Bỉ
Tử Cấm Thành Nghìn Lẻ Một Đêm
阮 怀 春
Ác Bá
Tử Sai Hận
Trăm Lượng Bạc Ta Liền Lấy Thân Báo Đáp
Mị Nghiêu
Cẩm Y Trạng Nguyên
Thiên Tử
Gia Phụ Hán Cao Tổ
Lịch Sử Hệ Chi Lang
Bảo Trâm! Em Đừng Hòng Thoát
Huỳnh Mai Trần
Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác
Tiểu Tô (sakura)
Điên Vì Yêu
Lạc Đình
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Tặc Đạo Tam Si
Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi
Đề Nha
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 81 82 »