Nhất Kiếm Độc Tôn

Thông tin truyện Nguồn
Nhất Kiếm Độc Tôn
1523 Chương
Chương 1522: 1522:: Quá Khi Dễ Người!
truyenyy.vip
Nhất Kiếm Độc Tôn
3027 Chương
Chương 3027: Nghe nói ngươi da mặt rất dày!
truyenyy.vip
Nhất Kiếm Độc Tôn (Bản Dịch)
3125 Chương
Chương 3125: Không hoảng sao?
truyenyy.vip
Nhất Kiếm Độc Tôn
1619 Chương
Chương 1619:: Ta nhường ngươi tam kiếm!
metruyenchu.com
Nhất Kiếm Độc Tôn - 一剑独尊
102 Chương
Chương 103 Không thể ngay tại đây bảo hộ các ngươi
truyen.tangthuvien.vn

Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm.

Chư thiên thần phật tiên, không qua đến nhất kiếm !

Cảnh giới:
- Kiếm phân chia: Tục kiếm, linh kiếm, minh kiếm, chân kiếm, thiên kiếm, đạo kiếm, bất hủ chi kiếm...
- Tu luyện phân chia: Thối Thể cảnh, luyện lực cảnh, Nội Tráng cảnh, Kiêm Tu cảnh, Bất Tức cảnh, Khí Biến cảnh, Kim Thân cảnh, Ngự Khí cảnh, Lăng Không cảnh, Thông U cảnh, Thần Hợp cảnh, Vạn Pháp cảnh, chân Vạn Pháp cảnh, Ngự Pháp cảnh, chân Ngự Pháp cảnh, Phá Không cảnh, Nguyên Cảnh, Âm cảnh, Vô Thượng Chi Cảnh, Thánh cảnh, Tạo Hóa cảnh, Đạo cảnh, Thủy Đạo cảnh, Tri Đạo cảnh, Chứng Đạo cảnh, Chưởng Đạo cảnh, Thiên Đạo cảnh, Phong Đế, Thần cảnh, Chí cảnh, đỉnh phong Chí cảnh, nửa bước Đăng Phong cảnh, Đăng Phong cảnh, nữa bước Vị Tri cảnh, Vị Tri cảnh, Tạo Cực cảnh, Địa Tiên cảnh, Mệnh cảnh, Phá Mệnh cảnh, Cầu Đạo cảnh, Nhập Đạo cảnh, Phá Đạo cảnh...

- Năm Chiều: Thủy Nguyên cảnh, lập Càn Khôn, khải Âm Dương, hiểu sinh tử, phá Thiên Cơ, Minh Nhân Quả, nhập Luân Hồi...

Thanh Phong Loan sách mới, cùng tác Vô Địch Kiếm Vực.

✯ Cvt by KOL.

THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả Thanh Phong Loan
Tình trạng Đang ra
Thể loại

Có thể bạn cũng muốn đọc

Ta Có Nhất Kiếm
Thanh Phong Loan
Vô Địch Kiếm Vực
Thanh Phong Loan
Hoàng Hậu Xin Tự Trọng: Ta Thật Không Muốn Thay Thế Bệ Hạ!
Dạ Hành Thư Sinh
Trò Chơi Cùng Các Tiên Tử
Sơn Trung Khô Cốt
Nương tử ta là Kiếm Thần!
Nhất sinh yêu cường chi phì nhi
Vạn Giới Thủ Môn Nhân
Yên Hỏa Thành Thành
Phản Phái: Vừa Mới Bắt Đầu Đã Bị Mẹ Nhân Vật Chính Yêu Thầm
Thoại Lương Sanh
Ta Có Hệ Thống Thần Cấp Vô Địch
hạ thiên xuyên tha hài
Thần Thám: Vừa Mở Mắt Ra, Ta Đã Bị Còng Trong Phòng Thẩm Vấn!
Cần Phấn Quan Quan