Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Thông tin truyện Nguồn
Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
1712 Chương
Chương 1712: Minh Tâm lai lịch (2)
truyenyy.vip
Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện (Dịch)
2181 Chương
Chương 2181: Đại kết cục
truyenyy.vip
Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
1077 Chương
Chương 1077: Đại nội đệ nhất cao thủ (4)
metruyenchu.com

Lục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ trở thành thế gian cường đại nhất già nhất ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh giáo giáo chủ thủ hạ ngàn vạn ma chúng, nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới.

Không có một thân tu vi, như thế nào dạy dỗ đám này ác đồ?

Đại đồ đệ Vu Chính Hải: "Lão phu cả đời này đánh đâu thắng đó, ngoại trừ sư phụ lão nhân gia ông ta, ai cũng đừng nghĩ cưỡi trên đầu ta."

Thất đồ đệ Tư Vô Nhai: "Sư phụ không chết, chúng ta ăn ngủ không yên a!"

Cửu đồ đệ Diên Nhi: "Ta nhất định sẽ ghi nhớ sư phụ, làm người tốt."

Cảnh giới tu luyện:

- Thối Thể: Luyện nhục, đoán cốt, dịch cân

- Thông Huyền: Tâm hồn, khẩu khiếu, tị khiếu, nhãn khiếu, nhĩ khiếu

- Ngưng Thức: Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Hóa Hư, Luyện Hư Hóa Hải

- Phạn Hải: Nhâm mạch, Đốc mạch, hướng mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương khiêu mạch, âm khiêu mạch

- Thần Đình: Tố Đạo, Ngự Đạo, Hóa Đạo

- Nguyên Thần: Đạo Nguyên, Hỗn Nguyên, Hợp Đạo

- Huyền Thiên.

Vào Thông Huyền có thể ngưng tụ pháp thân:

- Thông Huyền đối ứng pháp thân: Thái Cực Sơ Thành

- Ngưng Thức cảnh: Lưỡng Nghi Hóa Sinh, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Tứ Tượng Tung Hoành .

- Phạn Hải cảnh: Tứ Tượng Tung Hoành , Ngũ Khí Triều Nguyên, Lục Hào Ly Hợp, Thất Tinh Chuyển Hồn .

- Thần Đình cảnh: Thất Tinh Chuyển Hồn , Bát Pháp Vận Thông, Cửu Chuyển Âm Dương, Thập Phương Càn Khôn .

- Nguyên Thần kiếp cảnh: Bách Kiếp Động Minh, từ Bách Kiếp Động Minh bắt đầu nắm giữ dưới trướng kim liên, kim liên mỗi mở nhất diệp thực lực cao hơn một tầng, chung cửu diệp. Thập diệp liền tấn thăng Thiên Giới Lượn Quanh.

- Thiên Giới Lượn Quanh cấp tiếp theo, Vạn Lưu Chí Tôn.
 

THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Tình trạng Đang ra
Thể loại

Có thể bạn cũng muốn đọc

Tiểu Sư Đệ Đã Sớm Mãn Cấp
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Vị Thần Minh Này Từ Trước Tới Giờ Không Hiện Thân
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Vị Thần Minh Này Từ Trước Tới Nay Không Hiện Thân
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Điện Chủ Đại Nhân, Lại Có Yêu Ma Chạy
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Trò Chơi Cùng Các Tiên Tử
Sơn Trung Khô Cốt
Kiếm Thần Càn Khôn
Trần Sơn
Thần Quỷ Trường Sinh: Từ Đồ Tể Bắt Đầu Thêm Điểm Tu Tiên!
Phì Lặc
Hoàng Hậu Xin Tự Trọng: Ta Thật Không Muốn Thay Thế Bệ Hạ!
Dạ Hành Thư Sinh
Thập Niên 70: Cuộc Sống Của Nữ Quân Y
Lâm A Luật
[Mau Xuyên] Sổ Tay Ngược Cặn Bã Của Chuyên Gia Trà Xanh ()
Phì Tri