Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Thông tin truyện Nguồn
Xuyên Việt Chi Tu Tiên
279 Chương
Chương 322: Chương 322
truyenfull.vn
Văn án:

Tiên giới dưới, có chín ngàn thế giới lớn, trên ba ngàn, giữa ba ngàn, dưới ba ngàn, lại thêm vô số thế giới nhỏ.

Từ Tử Thanh kiếp trước tật bệnh quấn thân, kiếp này một lòng muốn ở chốn thanh sơn lục thủy thanh nhàn sống qua ngày. Lại không ngờ năm mười ba tuổi, cuộc đời gặp biến đổi.

Trong thân có linh căn, thì phải bước trên con đường tu tiên. Nếu không muốn trở thành hòn đá dưới chân người khác, chỉ có thể đi ngược dòng thẳng hướng lên trên, phá tầng tầng lớp lớp cửa ải.

Dưới Thiên Tôn đều là con kiến, Từ Tử Thanh như hạt bụi, trong lòng giữ vững căn nguyên, tâm hướng đạo, thân biến đại bàng, lên như diều gặp gió, đạp biến chín tầng mây!
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả Y Lạc Thành Hỏa
Tình trạng Đã hoàn
Thể loại

Có thể bạn cũng muốn đọc

Ta Có Dược A!
Y Lạc Thành Hỏa
Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
Y Lạc Thành Hỏa
Bác Sỹ Tâm Lý Nhìn Thấu Vận Mệnh, Cũng Hợp Lý Nhỉ
Bản Mệnh Điêu Thiền
Hồn Đế Võ Thần
Tiểu Tiểu Bát
Ta Nuôi Trư Bát Giới Siêu Hung
Đài Thức Điện Não
Quang Âm Chi Ngoại (Thời Gian Bên Ngoài)
Nhĩ Căn
Đỉnh Cấp Ngộ Tính: Từ Cơ Sở Quyền Pháp Bắt Đầu (Đỉnh Cấp Ngộ Tính: Tòng Cơ Sở Quyền Pháp Khai Thủy)
Nguyệt Trung Âm
Vì Người Mà Viết Ánh Trăng
Gia Nhất
Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích
Di Thiên Đại Hạ