Thuật Tu Đại Vu

Thông tin truyện Nguồn
Thuật Tu Đại Vu - 术修大巫
360 Chương
Chương 360 Đáng thương bách tính khổ
truyen.tangthuvien.vn

Đại đạo làm gốc, thần thông vì cán, pháp lý vì cành, thuật pháp vì lá, lấy lá cùng cành, lấy cành đạt cán, từ cán nhập căn, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, có thể thành đạo hay không?

Hiện tại đã đến chương mới nhất. Thời gian up khoảng 2-3 ngày up một lần 5 chương

THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả Ô Nê
Tình trạng Đang ra
Thể loại

Có thể bạn cũng muốn đọc

Từ Đạo Binh Bắt Đầu Tu Hành
Ô Nê
Thanh Mai Tiên Đạo
Ô Nê
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão, Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
Thành Nam Hữu Vũ Lạc Thành Tây
Khấu Vấn Tiên Đạo
Vũ Đả Thanh Thạch
[Mau Xuyên] Sổ Tay Ngược Cặn Bã Của Chuyên Gia Trà Xanh ()
Phì Tri
Lãnh Chúa Cầu Sinh: Từ Tiểu Viện Tàn Tạ Bắt Đầu Đánh Chiếm
Trung Hoa Tiểu Thiết Tượng
Quang Âm Chi Ngoại (Thời Gian Bên Ngoài)
Nhĩ Căn
Võ Đức Sung Bái - Võ Đức Dồi Dào
Yên Hỏa Thành Thành
Thân Là Thiên Tài, Ta Lại Là Trong Nhà Yếu Nhất ?
Mại Thái Đích Thu Nhi