Ta Chỉ Biết Quay Phim Nát A

Thông tin truyện Nguồn
Ta Chỉ Biết Quay Phim Nát A
599 Chương
Chương 595: Hồi cuối 3 hôn lễ ( chính văn xong )
truyenyy.vip
Ta Chỉ Biết Quay Phim Nát A
97 Chương
Chương 95: Ở trước mặt Thẩm đại sư múa rìu trước cửa Lỗ Ban (hạ)
metruyenchu.com

"Các ngươi tin sao! Ta nói, tương lai chúng ta sẽ sáng tạo một thời đại, một thời đại để Hollywood đều run rẩy, lúc kia. . ."

Một năm kia, đại học Yến Ảnh ngồi ăn rồi chờ chết, bị phụ đạo viên xưng là cứt chuột ĐH năm 4 học tra uống say đối với các huynh đệ thổi như thế một cái ngưu bức, hắn lúc đầu coi là cũng liền thổi ngưu bức, tỉnh rượu sau mọi người nên làm gì làm cái đó. . .

Nhưng!

Một tuần lễ sau, khi các huynh đệ đập nồi bán sắt xây xong đoàn làm phim, cũng trông mong chờ đợi hắn quay chụp về sau. . .

Hắn luống cuống. . .

...

Về sau, vào năm ấy đằng sau. . .

Thế giới thế giới điện ảnh tất cả mọi người tâm tính nổ tung. . .

THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả Vu Mã Hành
Tình trạng Đã hoàn
Thể loại

Có thể bạn cũng muốn đọc

Ta Phải Lên Lớp Lại Cho Thế Giới Này
Vu Mã Hành
Là Các Ngươi Bức Ta Thành Cự Tinh
Vu Mã Hành
Ta Phải Cho Cái Này Thế Giới Lên Lớp
Vu Mã Hành
Thị Nhĩ Môn Bức Ngã Thành Cự Tinh Đích (Là Các Ngươi Bức Ta Thành Cự Tinh)
Vu Mã Hành
Ta Dựa Vào Cái Gì Không Thể Làm Trò Chơi
Vu Mã Hành
Ta Thật Không Muốn Nổi Danh A
Vu Mã Hành
Ta Không Phải Đại Tiên Tôn A
Vu Mã Hành
Ta Không Phải Đại Minh Tinh A
Vu Mã Hành
Ngã Chích Hội Phách Lạn Phiến A (Ta Chỉ Biết Đập Phim Tồi A)
Vu Mã Hành
Ngã Bất Thị Đại Minh Tinh A
Vu Mã Hành