Đại Đường Đánh Dấu Mười Tám Năm Đột Nhiên Phát Hiện Là Tây Du

Thông tin truyện Nguồn
Đại Đường Đánh Dấu Mười Tám Năm Đột Nhiên Phát Hiện Là Tây Du
253 Chương
Chương 253: Ngộ Đạo chi bí, đạo nguyên chi hải!
truyenyy.vip
Đại Đường Đánh Dấu Mười Tám Năm Đột Nhiên Phát Hiện Là Tây Du
10 Chương
Chương 10: 95 tại trời, thiên tử tế Nhân Hoàng
metruyenchu.com

Lý Hằng xuyên qua Đại Đường, trở thành bị Lý Thế Dân vắng vẻ hoàng tử, lại ngoài ý muốn thức tỉnh đánh dấu hệ thống.

【 Hàm Nguyên điện đến thành công! Thu hoạch được « Thiên Tử Kiếm Pháp » 】

【 Tử Thần điện đánh dấu thành công! Thu hoạch được « Hoàng Cực Kinh Thế Quyền » 】

【 Nhân Hoàng điện đánh dấu thành công! Thu hoạch được « Nhân Hoàng Ngọc Sách » 】

. . .

Lý Hằng vốn cho là mình là đi tới Cao Võ Đại Đường, chỉ muốn điệu thấp đánh dấu, yên lặng mạnh lên.

Thẳng đến có một ngày Quan Âm Bồ Tát đứng ở Trường An thành bên trên, Lý Thế Dân suất lĩnh cả triều văn võ toàn thành bách tính quỳ rạp xuống đất, quỳ bái!

Lý Hằng mới biết được, nguyên lai nơi này có chư thiên Thất Thánh, đầy trời thần phật, cái thế đại yêu!

Nơi này là Tây Du thế giới, Nam Thiệm Bộ Châu, nhân tộc hèn mọn như sâu kiến, thiên tử như cỏ rác, Nhân Hoàng đều tại Phật Tổ phía dưới!

THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả Cô Vân Phi Tụ
Tình trạng Đang ra
Thể loại

Có thể bạn cũng muốn đọc

Tu Tiên Ba Trăm Năm Đột Nhiên Phát Hiện Là Võ Hiệp
Cô Vân Phi Tụ
Tu Tiên 300 Năm Đột Nhiên Phát Hiện Là Võ Hiệp
Cô Vân Phi Tụ
Tu Tiên Ba Trăm Năm Đột Nhiên Phát Hiện Là Võ Hiệp (Tu Tiên Tam Bách Niên Đột Nhiên Phát Hiện Thị Võ Hiệp)
Cô Vân Phi Tụ
Linh Hiển Chân Quân
Nhất Ngữ Phá Xuân Phong
Chư Thiên: Mang Theo Kratos Giết Xuyên Vạn Giới
Thanh Nhàn Tự Tại Thì Quang
Anh Cong Thì Trách Tôi Sao
Đại Cao Cá
Bá Vương
Edward Vu
[Trọng Sinh] Ly Hôn 1950
Hồng Diệp Tự Hỏa
Béo Phi Xoay Người, Tà Vương Đại Nhân Muốn Ôm Một Cái
Lưu Li Hỏa
Bi Bô Tập Nói
Trà Lãnh Tửu Bất Hương